Welkom

De Stichting Driebandenpromotie Zeeland (SDZ) heeft als doelstelling, de biljartsport in Zeeland te stimuleren. In het bijzonder het driebanden, waarbij verbreding en verjonging van de sport middels een recent ontwikkeld jeugdbeleidsplan een speerpunt is.

De Stichting houdt zich in beginsel bezig met de begeleiding van de teams en de coördinatie van alle activiteiten en zal altijd trachten het maximaal haalbare te realiseren.

Zowel in het beleid van de Stichting Driebandenpromotie Zeeland alsook binnen het beleid van onze sponsors komt de binding met de maatschappij en omgeving heel sterk naar voren. In het bijzonder de relatie met betrekking tot de jeugd.

Hiertoe zijn er door het bestuur enkele speerpunten benoemd:
-          meer biljartjeugd in Zeeland
-          doorstroming van de jeugd naar eerste teams
-          jeugdtoernooien en kampioenschappen

Het bestuur van de stichting bestaat op dit moment uit Meerten Dallinga (voorzitter), Ron Verbeek (secretaris), Jan Klaassen (penningmeester) en David Luteijn. Johan de Witte is als teamcoördinator voor de stichting werkzaam en Joop van den Oudenhoven als webmaster.

Sponsor structuur
De financiering van het budget geschiedt voor 100% middels inkomsten uit sponsorgelden.

De stichting heeft inmiddels een aantal sponsors enthousiast kunnen maken en contracteren. Voornamelijk regionale/lokale bedrijven vormen een basis van sponsors. Daarvoor zijn wij hen bijzonder dankbaar. Toch zouden we fundering onder onze stichting graag willen verbreden, zeker na de successen van afgelopen seizoen waarin het kampioenschap én de beker werd Meerten Dallingaveroverd. Naar rato van sponsor deelname worden sponsor-faciliteiten verstrekt. Indien u geïnteresseerd bent aan onze activiteiten en doelstellingen bij te dragen en actief sponsor te worden neem dan contact op met voorzitter Meerten Dallinga.

Realisatie: TiDi Graphics